Flytting fra 300 til 200m skytebane
Arbeidet med å lage den nye "grava" på 200m foregikk våren og sommeren 2001. Grunnarbeid, støping og snekkering ble utført på dugnad.


Arbeidet med nybanen !

Tilbygg skytterhuset

Ny 200m bane

Dugnadsarbeid standplass 100m

Sveising av skivestativ