Ny elektronisk skytebane på 100m og 200m
Arbeidet med det nye anlegget på Kvennamyra ble startet i mars 2001. Fram til 2005 er det fullført tusenvis med dugnadstimer..... Anlegget er finanisert med egne midler, dugnadsarbeid, tilskudd fra HV samt "tippemidler". Arbeidet med selve skytebanen er ferdig, og sommeren 2006 var et tilbygg på skytterhuset for å gjøre plass til bedre løsning for kjøkken og kontor også fullført.
 

Arbeidet med nybanen !

Tilbygg skytterhuset

Ny 200m bane

Dugnadsarbeid standplass 100m

Sveising av skivestativ