SKYTEBANEN:
Standplassen på 100m ble revet i mars 2004. På det tidspunktet var arbeidet med 200m ferdig. Skivene ble flyttet fram til 200m, standplassen revet og utbedret. 10 elektroniske skiver sto ferdig til bruk på den nye 200m banen. Den "nye" 100 metersbanen var ferdig til MidtNorsk skytestevne i juni 2004.


Arbeidet med nybanen !

Tilbygg skytterhuset

Ny 200m bane

Dugnadsarbeid standplass 100m

Sveising av skivestativ