SKYTEBANEN:
By skytterlag har elektroniske skiver både på 100m (6 stk)og 200m (10 stk). I samme område er det også bane for "løpende elg". Laget har skytterhus med visning via videokanon for skytinga på begge standplasser.

By skytterlag sin bane ligger på By ca. 11 km fra Årnes i Åfjord sentrum på Fosenhalvøya. Ta av fra RV 715 på Årnes og kjør i retning Stjern. Banen har avkjøring ved By skole og barnehage. Avkjøringa er merket med skilt.
 
GPS: Bredde: 63 grader 59´ 24" Lengde: 10grader 24´ 42"
 
 
 Arbeidet med nybanen !

Tilbygg skytterhuset

Ny 200m bane

Dugnadsarbeid standplass 100m

Sveising av skivestativ