"Skytteravisa" gjennom 19 år
 
"Skytteravisa" ble gitt ut for første gang i 1986. Den gang ble alt skrevet på vanlig skrivemaskin og bildene fremkalt i mørkerom. Stoffet ble limt sammen på A3ark som trykkeoriginaler. De første årene ble avisa kopiert på vanlig kopimaskin. Fra 1989 var det Åfjord grafiske/ASVO sto for trykkinga. I starten var det fire utgivelser hvert år, men etter hvert ble det redusert til tre nummer. De siste årene ble avisa skrevet på datamaskin og både tekst og bilder levert digitalt til trykkeriet. I 2005 opprettet skytterlaget hjemmeside, og denne har etter dette erstattet papirutgaven av skytteravisa. Vi har nå skannet de gamle skytteravisene.  (Avisene er lagret i pdf-format).2004
    

2003
    


2002
    

2001
    

2000

   

1999
    

1998
    1997
    

1996
    

1995
    

1994
    1993
    


1992
  
  1991
    

1990
    

1989
    


1988

    

1987

    

1986

    Vandrepokaler i By

Samlagsmestre bane rekrutt/junior

Samlagsmestre bane veteraner

Samlagsmestre bane senior

"Skytteravisa" gjennom 19 år

By skytterlag 100 år 2011

Samlagsmester felt rek/jun

Samlagsmester felt, veteraner

Samlagsmester felt, senior

Årsmøter i By skytterlag

DFS hederstegn til Asbjørn Hårstad

Styret i By skytterlag