By skytterlag 100 år 2011

By skytterlag feirer 100 år i 2011. Laget ble stiftet i 1911, og protokollene viser hvem som har vært leder i laget fra år 1930. Herlaug Stjern er inne i sitt 9. år som skytterlagsleder, men av medlemmene ellers er det Jens O. Hårstad som har flest år som sjef i laget. Han har vært leder i totalt 12 år, første gang i 1948 og sist i 1970. Mange skyttere har hatt andre tillitsverv som f. eks kasserer og ammunisjonforvalter i laget. Asbjørn Hårstad har vært leder i Fosen skyttersamlag i 13 år og leder i ungdomsutvalget i samlaget i 6 år. I 2008 fikk han DFS ´s hederstegn.
Følgende er æresmedlem : Johan O. By, Bjarne Forfot, Jens O. Hårstad, Johan O. Hårstad, Harald Mørreaunet. I forbindelse med DFS 100 årsjubileum i 1993 fikk de samlagets diplom som takk for sin innsats.  Jens O. Hårstad fikk samlagets fortjenestemedalje i 1989.

Oversiktene under er ikke fullstendig bakover i tid, og det tas forbehold om evt.feil
Oversikt over ledere i skytterlaget
Oversikt over lagsmestre i rekrutt/junior
Oversikt over lagsmestre i veteranklassene
Oversikt over lagsmestre i senior


Vandrepokaler i By

Samlagsmestre bane rekrutt/junior

Samlagsmestre bane veteraner

Samlagsmestre bane senior

"Skytteravisa" gjennom 19 år

By skytterlag 100 år 2011

Samlagsmester felt rek/jun

Samlagsmester felt, veteraner

Samlagsmester felt, senior

Årsmøter i By skytterlag

DFS hederstegn til Asbjørn Hårstad

Styret i By skytterlag