Samlagsmester felt, senior

1991 Håvar Engen

Håvar Engen ble samlagsmester med 42 treff. På bildet hylles han av glade skyttervenner- f.v. Paul M Sørgård, Odd Hårstad (nr. 4, 41 treff e.o.), Herlaug Stjern (nr. 10, 36 treff), May Hamnes (nr. 5, 39 treff) og Asbjørn Hårstad (nr. 9, 36 treff).

1988 Odd Egil Hårstad

Odd Egil Hårstad ble samlagsmester med 40 treff. På bildet ser vi han sammen med Ernst By som ble nr. 2 i kl. J og Egil Forfot som ble samlagsmester i kl. R.


1987 May Hamnes

May Hamnes ble samlagsmester med 38 treff. Bjarne Breivold ble nr. 4 og Kjell Stjern nr. 6. Johan O. Hårstad ble mester i Veteran A og Jens O. Hårstad vant kl. AG3

1979 Arvid Staven

Arvid Staven ble samlagsmester.


1972 Johan O. By

Johan O. By ble vår første samlagsmester i feltskyting1972. Samlagsmesterskap i feltskyting ble arrangert første gang på Fosen i 1956.


Vandrepokaler i By

Samlagsmestre bane rekrutt/junior

Samlagsmestre bane veteraner

Samlagsmestre bane senior

"Skytteravisa" gjennom 19 år

By skytterlag 100 år 2011

Samlagsmester felt rek/jun

Samlagsmester felt, veteraner

Samlagsmester felt, senior

Årsmøter i By skytterlag

DFS hederstegn til Asbjørn Hårstad

Styret i By skytterlag