DFS hederstegn til Asbjørn Hårstad
Asbjørn Hårstad fikk i sommer tildelt Det Frivillige Skyttervesens hederstegn. Utdelingen skjedde på skyttertinget i forbindelse med landsskytterstevnet i Førde 2008.


Asbjørn ble valgt som leder i By skytterlag i 1977 og har sittet som leder i flere perioder -  til sammen 8 år. I tillegg har han sittet i styret en årrekke. Ved alle større stevner som By har arrangert siden midten på 70 tallet, har han vært den som har sørget for at arrangementene har kommet vel i havn.

Asbjørn holder på med sitt 17. år i styret i Fosen skyttersamlag. Han startet som styremedlem i samlaget og har vært leder av ungdomsutvalget i til sammen 6 år. I 1999 ble han valgt til leder i samlaget, og dette vervet har han hatt de siste ti åra. Asbjørn er altså i gang med sitt 11. år som leder i  Fosen skyttersamlag.

Asbjørn har gjennom alle disse åra nedlagt mye arbeid og vist et glødende engasjement for skytesporten. Derfor er det svært gledelig at dette er blitt lagt merke til og at han ble tildelt DFS hederstegn ved avslutninga av skyttertinget i 2008.


Vi gratulerer !

Vandrepokaler i By

Samlagsmestre bane rekrutt/junior

Samlagsmestre bane veteraner

Samlagsmestre bane senior

"Skytteravisa" gjennom 19 år

By skytterlag 100 år 2011

Samlagsmester felt rek/jun

Samlagsmester felt, veteraner

Samlagsmester felt, senior

Årsmøter i By skytterlag

DFS hederstegn til Asbjørn Hårstad

Styret i By skytterlag