BILLEDALBUM: ( Velg album fra menyen til høgre. )

Nytt byggeprosjekt på gang - 28. febr. 06
En tur opp til skytebanen på Kvennamyra den siste februar 2006 resulterte i bilder fra et vinterstemt landskap. Oppkjørte skispor og nydelig skiføre gjorde turen opp lettere enn vanligvis. Som regel har turene opp til skytebanen på denne tida av året medført tung sekk fullastet av klær og ammunisjon. Med feltgeværet på toppen av sekken har oppturen oftest vært tung og strabasiøs. Innskyting til feltsesongen kan være en tidkrevende og møysommelig prosess preget av svette og mange "repetisjoner". Ekstra sjekking fordi skuddene ikke satt som de skulle på siste stevnet ... Denne gangen var børa lett med kun et fotoapparat som bagasje. Motivasjonen var ikke påskyting, men å se hvordan det nye tilbygget til huset så ut. De flittige snekkerne i laget har allerede kommet langt med prosjektet....
Elgkampen 2012

Skytingens Dag 2012

By skytterlag 100 år, 2. juni 2011

Feltskyting 12. mars 2011

Stevne i Åfjordhallen 20.01.11

FosenMek-pokalen 1. mai 2010

Landsdelskretsstevnet felt, Sørfjorden 18. april 2

Åfjordsstevnet felt 17.04.10

Lagsmeserskap felt 27. mars 2010

Samlagsstevnet felt, Sørdalen 21.03.10

Feltskyting By 6. mars 2010

Samlagsstevnet bane 2009

Vårkarusellen på By 07.05.09

Dugnadsarbeid april/mai 2009

FK2 - Feltskyting By 15.03.09

Hallstevnet 2009

Baneåpning 1. mai 2008

Brønnborring 14.08.07

Samlagsstevnet bane 2007

Samlagsstevnet felt 07

Skyteinstruktørkurs 2007

Stjernfelten 2007

Hallstevnet 2007

Samlagsstevnet på bane 2006

Klart for samlagsstevnet bane 2006

Lagsmesterskap felt 2006

Nytt byggeprosjekt på gang - 28. febr. 06

Hallstevnet 27. jan 2006

Tilbygg skytterhuset

LS 2005 Lesja

Elgkampen

Kretsstevnet bane 05

Treningskveld 5. juli 2005

Damenes Pokal 21. juli 2005

MidtNorsk Skytestevnet 27.-29. mai 2005

MidtNorsk Skytestevne juni 2004

Dugnadsarbeid på 100m-banen, mars-april 2004